Tavoitteemme

Kouvolan Kohtaamispaikan tarkoituksena on edistää Raamatun ja kristillisen elämänkatsomuksen tuntemista sekä edesauttaa Jeesuksen antaman lähetyskäskyn toteutumista, jotta syntyisi elävää uskoa, aitoa Kristuksen seuraamista ja valmiutta vastuulliseen toimintaan seurakunnassa ja yhteiskunnassa.

Rakennamme Kouvolassa evankelisluterilaisen tunnustuksen pohjalta nousevaa kokoavaa, yhteisöllistä toimintamallia, josta voi rakentua hengellinen koti toimintaan osallistuville. Toiminta on kaikille avointa, kristittyjen yhteyttä rakentavaa sekä hoitavaa ja tavoittavaa. Tavoitteena on yhteisö, jossa usko Jumalaan voi syntyä ja kasvaa, ja josta evankeliumia lähetetään eteenpäin.

Arvoperusta

Raamattu on uskomme, elämämme ja opetuksemme ylin ohje. Luotamme Jumalan Sanan ja rukouksen voimaan. Opetuksemme on Kristus-keskeistä. Olemme avoimia Pyhän Hengen vaikuttamalle, raittiille armolahjojen toiminnalle. Arvostamme kristittyjen yhteistä pappeutta, jonka perusteella jokainen uskova voi kertoa ilosanomaa Vapahtajasta ja todistaa Hänen teoistaan.

Painotamme kaikkien ihmisten samanarvoisuutta. Evankeliumi kuuluu jokaiselle. Palvelemme kaikkia ihmisiä heidän taustoistaan riippumatta eikä esimerkiksi Suomen ev.lut. kirkon jäsenyys ole ehto Kohtaamispaikan toimintaan osallistumiselle ja vastuunkantajana toimimiselle.

Arvomme ovat: hengellinen koti, Raamattu, evankeliumi, rukous ja rakkauden teot.

Keitä olemme & yhteistyökumppanit

Kouvolan Kohtaamispaikan toiminnasta vastaa ja sitä koordinoi Kouvolan Kohtaamispaikka ry (KKP). Sen toiminnassa ja vastuunkantajina on joukko paikallisia yksityishenkilöitä sekä kolme luterilaista järjestöä. Järjestöt ja heidän työntekijänsä ovat Kymenlaakson Kansanlähetys (KYKL), Suomen Raamattuopiston Säätiö (SROS) ja pastori, aluejohtaja Jari Nordman ja Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) ja TM, aluevastaava Lukas Brenner.

Kohtaamispaikan toiminnasta sekä monenlaisista oheistehtävistä huolehtivat lähes kokonaan vapaaehtoiset toimijat. Kouvolan kohtaamispaikalla ei ole omaa palkattua työntekijää. Yllä mainittujen järjestöjen työntekijät antavat omaa työpanostaan yhteiseen työhön.

Vapaaehtoisille onkin tarjolla monenlaisia tehtäviä kunkin omien lahjojen ja voimavarojen mukaan. Mikäli sinä olet kiinnostunut osallistumaan toimintaan vapaaehtoisena, kysele lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Kouvolan Kohtaamispaikka ry (KKP)

Kouvolan Kohtaamispaikka ry vastaa, johtaa ja kehittää Kohtaamispaikan toimintaa. Sen jäseneksi voi hakea yksityinen henkilö, joka hyväksyy järjestön säännöt ja arvot ja maksaa jäsenmaksun. Mahdollista on liittyä myös kannatusjäseneksi.  Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu (2024) on 50 € ja kannatusjäsenmaksu 25 €. Jos tahdot liittyä jäseneksi, täytä alla oleva lomake tai laita sähköpostia osoitteeseen tiedotus@kouvolankohtaamispaikka.fi.

KKP ry:n hallitus 1.5.2024

Pekka Haaja, puheenjohtaja                                      
Lukas Brenner (Sley), varapuheenjohtaja – lukas.brenner@sley.fi
Jari Nordman (Sros) – jari.nordman@sro.fi
Vesa Vainio (KYKL)
Miia Ojalainen
Matti Rantala, sihteeri
Sakari Smeds
Vuokko Suutari, taloudenhoitaja
Hanna-Kaisa Tanskanen
—–

Tiedotus – tiedotus@kouvolankohtaamispaikka.fi